Çiftçi, Metin, ve Eyüp Şimşek. 2021. “İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okul Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)”. Marife 21 (1), 279 - 301. https://doi.org/10.33420/marife.886765.