Ayaz, Kadir. 2021. “İstanbul’da Müsnid Bir Muhaddis; İbn Himmât Ed-Dımaşkî (1175/1761)”. Marife 21 (1), 489 - 519. https://doi.org/10.33420/marife.900364.