Hanefî, Hasan, ve Fethi Ahmet Polat. 2003. “"Edebî Formlar Tarihi" Ekolü [Ahdicedit Hermenötiğine Giriş]”. Marife 3 (2), 211-34. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343345.