Macit, Yüksel. 2003. “Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri Ve Etkisi”. Marife 3 (3), 73-82. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343405.