Güner, Osman. 2004. “Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Buhârî’nin Fıkhu’l-Hadîsi Özelinde Bir Bakış”. Marife 4 (1), 29-48. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343439.