Ömer, Ahmed Muhtar, ve Ömer Kara. 2004. “Morfolojik (Sarfî) Ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delâletler Arasında Esmâ-I Hüsnâda Terâdüfün Nefyi [ve Furûkun İsbâtı]”. Marife 4 (1), 207-25. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343451.