Hıdır, Özcan. 2004. “İlk Vahyin Gelişi Hadisi Bağlamında Varaka B. Nevfel’in Hz. Peygamber’e Dinî-Kültürel Etkisine Dair İddiaların Değerlendirilmesi”. Marife 4 (2), 27-37. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343479.