Kahraman, Abdullah. 2004. “Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Bakış-”. Marife 4 (2), 59-80. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343483.