Hatiboğlu, İbrahim. 2001. “Hadis Ve Sünnet Terimlerine Farklı Bir Yaklaşım: Fazlurrahman’ın Hadis Ve Sünnet Ayırımı”. Marife 1 (1), 33-47. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343096.