Genç, Süleyman. 2004. “Halife El-Kâdir Döneminde Bağdat’ta Yaşanan Dinî-Siyasî Hadiseler Ve Onun Sünnî Siyaseti”. Marife 4 (2), 219-43. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343475.