Eren, Mehmet. 2004. “Muhaddislerin Hadis İlmindeki Dereceleri Ve Meşhur Hadis Âlimlerine Dair İki Önemli Kaynak”. Marife 4 (2), 279-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343471.