Varol, M.Bahaüddin. 2004. “İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Ehl-I Beyt’e İdeolojik Yaklaşımlar”. Marife 4 (3), 71-89. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343543.