Güneş, Kamil. 2001. “Mu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve Ve Bunun Bilimsel Değeri”. Marife 1 (2), 73-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343130.