Okumuş, Mesut. 2004. “Şiî Ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-I Beyt’le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine”. Marife 4 (3), 203-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343523.