Yıldız, Harun. 2004. “Ehl-I Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri”. Marife 4 (3), 283-302. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343551.