Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ve Ali Dadan. 2004. “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık”. Marife 4 (3), 431-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343541.