Karadaş, Cağfer. 2005. “Mezhep-İsim Münasebeti Ve Ehl-I Sünnet Topluluğuna Verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme”. Marife 5 (3), 7-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343643.