Keleş, Ahmet. 2005. “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”. Marife 5 (3), 25-45. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343647.