Demircan, Adnan. 2005. “Ali B. Ebî Tâlib’in Siyasî Faaliyetleri Bağlamında Ehl-I Sünnetin Tarih Okuma Biçimi Üzerine”. Marife 5 (3), 115-34. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343629.