Korkmaz, Sıddık. 2005. “Sınırları Belirlenemeyen Dinî Bir Oluşum: Ehl-I Sünnet ve’l-Cemaat”. Marife 5 (3), 377-92. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343651.