Zorlu, Cem. 2005. “Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn Min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa Ve Mezâhibihim Ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye, Abdulhüseyin Ali Ahmed”. Marife 5 (3), 459-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343681.