El-Konevî, Nûh Bin Mustafa, ve Veysel Kaya. 2005. “Risâle-I Necâti’l-Mütehayyirîn”. Marife 5 (3), 473-76. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343633.