Koşum, Adnan. 2006. “Ahkâm-ı Hamse Ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi”. Marife 6 (1), 77-95. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343695.