Gezgin, Ali Galip. 2006. “"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi Ve "Yorum Etiği" Açısından”. Marife 6 (1), 127-44. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343689.