Koç, Mustafa. 2001. “Din Psikolojisi Açısından Psikanaliz Ve Din Bağlamında S. Freud’un "Totem Ve Tabu" Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler”. Marife 1 (3), 67-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343172.