Kaplan, Doğan. 2006. “Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay)”. Marife 6 (3), 459-60. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343767.