Ergin, Mehmet Mesut. 2007. “Osmanlı Dönemi Arap Şiirinde Peygamber Methiyeleri (1517-1798)”. Marife 7 (1), 119-35. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343813.