Işık, Hidayet. 2007. “Mevlânâ’nın Mesnevî’de Hıristiyanlığın Tahrifi Ile İlgili Anlattığı Hikâyenin Sembolik Değeri”. Marife 7 (3), 245-60. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343903.