Güllüce, Hüseyin. 2007. “Mesnevî, Mesnevîhanlık Ve Dârülmesnevîler”. Marife 7 (3), 287-304. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343901.