Göztepe, Yüksel. 2007. “Mevlânâ’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Nuri Küçük”. Marife 7 (3), 352-57. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343895.