Bekiryazıcı, Eyüp. 2008. “Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları”. Marife 8 (1), 203-19. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343925.