et-Tahâvî, Ebû Cafer, ve Fikret Karapınar. 2008. “"Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahyin Bulunmadığı" Rivâyeti Üzerine”. Marife 8 (1), 221-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343940.