Macit, Yusuf. 2008. “Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”. Marife 8 (2), 85-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343970.