Yıldırım, Kadri. 2008. “Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı Ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”. Marife 8 (2), 125-54. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343976.