Kızılkaya, Necmettin. 2008. “İslamî Hükümlerin Esas Ve Hikmetleri, Kavâidü’l-Ahkâm Fî Mesâlihi’l Enâm, İzzeddin İbn Abdüsselâm (Trc. Süleyman Kaya-Soner Duman)”. Marife 8 (2), 239-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343966.