Arıkan, Adem. 2008. “Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf B. Ahmed’in İmâmiyye Şîasına Eleştirileri”. Marife 8 (3), 331-48. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343980.