Furat, Ahmet Hamdi. 2008. “Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiyye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek "Şeyh El-Müfîd’e Ait El-Mesâ’ilu’s-Sâğâniyye İsimli Risâle"”. Marife 8 (3), 349-65. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343986.