Ergin, Mehmet Cevat. 2009. “Arap Dilinde Nahiv İlletleri Üzerine”. Marife 9 (1), 159-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344027.