Erkol, Ahmet. 2009. “İhvan-ı Safa Risalelerinde Kelama Karşı Takınılan Olumsuz Tavrın Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 9 (2), 167-84. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344062.