Baltacı, Burhan. 2009. “Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) "Selef" Tanımının Değerlendirilmesi”. Marife 9 (3), 111-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344082.