Kavak, Özgür. 2009. “Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri:Suyûtî’nin Et-Tenbie’si Çerçevesinde Bir İnceleme”. Marife 9 (3), 157-72. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344102.