İğde, Muhyettin. 2009. “Selefîlik İslam Köktenciliğin Tarihi Temeller, Mehmet Zeki İşcan”. Marife 9 (3), 347-53. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344096.