Girîdî, Sırrı, ve Lütfü Cengiz. 2010. “Rûh”. Marife 10 (1), 247-66. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344134.