Gürkan, Nejdet. 2010. “Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu Ve "Beyân" Kavramı”. Marife 10 (2), 67-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344168.