Batar, Yusuf. 2010. “Öğrencilerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)”. Marife 10 (2), 109-28. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344160.