Işıcık, Yusuf. 2010. “Ebu’l-Muîn Nesefî’nin, Hâdimî’nin Re’y Tefsiri Hakkındaki Makalesi”. Marife 10 (2), 235-40. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344172.