Çalışkan, İsmail. 2010. “Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar) Sempozyumu (İstanbul, 02-06 Ağustos 2010)”. Marife 10 (2), 241-46. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344162.