Yaltkaya, Mehmed Şerafeddin, ve Necati Şahin. 2010. “Kelam: İctimâî İlm-I Kelam”. Marife 10 (2), 247-53. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344186.