Apak, Adem. 2002. “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Bursalı Bir Vezir Ailesi: Kara Timurtaşoğulları”. Marife 2 (1), 181-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343182.