Yıldırım, Tamer. 2010. “İlahi Naslar Bağlamında Özgürlük Ve Adalet Anlayışının Yeniden Tesisi: Mahmud Muhammed Taha Örneği”. Marife 10 (3), 221-43. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344236.